Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2018 roku - Powiatowe Biuro Informacji Turystycznej

2018-01-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 r. - kultura

2018-01-24

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego z zakresu edukacji i wychowania w 2018 roku

2018-01-24

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

2017-12-27

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” na zlecenie realizacji zadań w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji i wychowania.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2018 roku - pomoc społeczna

2017-12-15

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2018 roku

2017-12-15

Zatwierdzenie wyboru w otwartym naborze na partnera

2017-12-12

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego w 2018 roku

2017-11-30

INFORMACJA DLA NGO

2017-11-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:67518